Kommuninvånarenkät i anslutning till utarbetande av Lappträsk kommunstrategi

Lappträsk nuvarande kommunstrategi är i kraft t.o.m. den 31.5.2021. Under våren kommer kommuninvånare och aktörer i Lappträsk att på olika sätt delta i utarbetandet av den nya strategin. Deltagande workshops och olika undersökningar kommer att ordnas under våren. Fullmäktige har som avsikt att godkänna den nya strategin vid sitt möte den 26.5.2021.

Till allra först kommer vi att utföra en kort undersökning angående de stora frågor gällande Lappträsks framtid:  självständigheten, östbanan och ekonomin. Svara på enkäten senast den 7.2.2021 antingen elektroniskt eller genom att returnera pappersblanketten till kommunkansliet eller bibliotekets postlåda.

Kommuninvånarenkät – Lappträsk