Kommunfullmäktige sammanträder 25.1.2012 kl. 18.30 i Lappträsk utbildningscentral

 

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 25.1.2012 med början
kl. 18.30 i Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats. Listan
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 30.1.2012 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

 

Kommunfullmäktiges ordf.

Lappträsk 18.1.2012
Aino Villikka