Kommunfullmäktige 12.6.2013 kl. 18.00 i Pockar

 

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 12.6.2013 med början kl. 18.00 i Pockar ungdomsföreningslokal, Valskvarnsvägen 15, 07830 Pockar. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 17.6.2013 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 5.6.2013
Christina Mickos

Kommunfullmäktiges ordf.