Kom och jobba med oss: speciallärare inom småbarnspedagogiken

Vi har en öppen uppgift för dig just på Trolldalensdaghem i Lappträsk från 3 januari 2022 till 3 juni 2022. Uppdraget är tvåspråkigt, det vill säga kunskaper i både svenska och finska är en förutsättning.
Vi förväntar oss att den sökande har god samspelsförmåga och förmåga att samarbeta med familjer, dagispersonal och andra samarbetspartners. Vi hoppas på ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt.
Behörighet till anställning avgörs enligt lagen om småbarnspedagoik (540/2018). Den som väljs till tjänsten ska lämna in ett godtagbart läkarintyg och uppvisa ett godtagbart utdrag ur brottsregistret (lag 504/2002 om bakgrund av kriminalregistret för dem som arbetar med barn).

Arbetstiden är 38h 15 min/vecka. Arbetsplatsen ligger i kyrkbyn.

Ersättning och övriga villkor bestäms enligt VAS-avtalet, OVTES och kommunen.

För mer information, vänligen kontakta: Thelma Lill-Smeds, chef för småbarnspedagogiken, tfn +358 44 77 7120 fornamn.efternamn@lapinjarvi.fi

Läs mer och sök: www.kuntarekry.fi