Info 29.7.2021

Regionförvaltningsverket i södra Finland har fattat ett beslut som gäller från 5.8.2021- 26.8.2021, på grundval av vilket det är förbjudet att hålla offentliga evenemang och allmänna tillställningar med mer än 10 personer inomhus samt förbjudet att hålla offentliga evenemang och allmänna tillställningar utomhus med mer än 50 personer i Lappträsk kommun. Emellertid kan offentliga evenemang och allmänna tillställningar med mer än 10 personer hållas inomhus och mer än 50 personer hållas utomhus, förutsatt att det är effektivt möjligt för kunder och deltagare att undvika närkontakt och säkerhet kan garanteras.

Regionförvaltningsverkets beslut 28.7.2021