Info 29.1.2021

Coronasituationen i Finland och Nyland har försämrats avsevärt

Lappträsk håller fast vid nästan alla begränsningar men öppnar barn- och ungdomsarbete utomhus

Coronaläget har försämrats avsevärt i Finland och Nyland under den senaste tiden. Antalet infektioner, exponeringar och symptomfria infektioner har ökat. Också virusvarianten har dykt upp i en snabbare takt.

Baserat på beslutet från regionförvaltningsverket och rekommendationerna från social- och hälsovårdsministeriet kommer begränsningarna att fortsätta i Lappträsk kommun fram till slutet av februari. Ur barnskyddsperspektiv är det dock viktigt att under en långvarig pandemi erbjuda barn och ungdomar stöd i dessa exceptionella tider. I Lappträsk kommun öppnas således möjligheten, under vissa strikta gränsvillkor, för utomhusaktiviteter för personer under 20 år och för ungdomsarbete. I synnerhet är det viktigt att nå barn och ungdomar som lider av den nuvarande situationen. Man bör dock beakta att virusvarianten också sprider sig snabbt bland barn och ungdomar, dvs. situationen har försämrats avsevärt sedan våren 2020.

I kraft varande begränsningar och rekommendationer i Lappträsk kommun

  • Alla kommunens idrottsutrymmen är stängda (konditionssalen, pakkaamo, idrottshallarna). Det rekommenderas att privata aktörer stänger motsvarande idrotts- och fritidsutrymmen.
  • All organiserad hobbyverksamhet (även konstutbildning) inomhus har avbryts. Alla turer på uteplaner för hobbyverksamhet för över 20-åringar har ställts in. Det rekommenderas att privata aktörer gör motsvarande.
  • Evenemang inom kulturväsendet ordnas inte
  • Det rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna.
  • Lappträsk kommun arbetar i huvudsak på distans i alla sådana uppgifter där det tillfälligt är möjligt. Personalen föjer rekommendationer för säkerhetsavstånd och användning av ansiktsmask.

Barn- och ungdomsarbete under exceptionella omständigheter

Ungdomsarbete
Ungdomsarbete kan organiseras utomhus i grupper på upp till 10 personer.

Hobbyer för barn och ungdomar
Kommunen kommer att börja organisera utomhusaktiviteter för barn och ungdomar under 20 år när följande villkor är uppfyllda:

– I verksamheten följer man hälsosäkerhetsinstruktionen givna av myndigheterna.
– Hobbygruppens storlek anpassas så att deltagarna kan hålla ett säkerhetsavstånd.
– Arrangören av aktiviteten (t.ex. skolor, ungdomstjänster) ansvarar för anpassning och övervakning av gruppstorlek och för övervakning av andra instruktioner.
– Hobbyaktiviteter för barn och ungdomar i enlighet med Lappträsk-hobbymodell startas utomhus med hänsyn till de begränsningar som beskrivs ovan.
Motivet för förändringen är att se på barns och ungdomars situation som helhet med hänsyn till de långsiktiga effekterna av begränsningar för barn och ungdomars allmänna välbefinnande.

Grundutbildning
Lappträsk kommun rekommenderar att sjätte klassen i grundutbildningen fortsätter att använda ansiktsmasker. Rekommendationen genomförs stegvis, oavsett ålder för de enskilda eleverna. När det gäller en sammanslagen klass där både femte och sjätte klassens elever studerar rekommenderas användning av mask i hela undervisningsgruppen. Ansiktsmask rekommenderas också att användas under skoltransport. Skolor sköter om anskaffning av ansiktsmasker för eleverna.

Bibliotekstjänster

Biblioteket kommer att fortsätta bokkasstjänsten till slutet av februari. Böcker kan hämtas som upphämtningstjänst från bibliotekets tambur enligt överenskommelse.

Kommunkansliet

Kommunkansliet betjänar kunderna i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi och per telefon 019 510 860. Kommunkansliet är stängt t.o.m den 28.2.2021.

Vädjan

Fortfarande ber vi att företag deltar i att bekämpa spridningen av coronaviruset och använder ansiktsmask i kundbetjäning. Genom att använda ansiktsmask skyddar du dina kunder och dig själv samt säkerställer verksamheten i ditt eget företag och förhindrar spridning av pandemin.

Uppföljning

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun följer noggrant med utvecklingen av coronasituationen och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov.

Ta hand om varandra – börja med dig själv! Och kom ihåg att använda ansiktsmasker, säkerhetsavstånd, följa rekommendationer och handhygien.

Lappträsk kommun