Info 2.8.2021

Corona kräver fortfarande begränsningar

Även om det har varit få coronarinfektioner i Lappträsk under sommaren, är Nylandsregionen fortfarande in i en spridningsfas, vilket innebär nya rekommendationer och restriktioner även för Lappträsk området. Ledningsgruppen i Lappträsk kommun deltar i de regionala coronagruppernas möten och följer med Regionförvaltningsverkets beslut och HUS -rekommendationer.

På grund av det försvagade coronaläget kommer Lappträsk kommun att fortsätta rekommendationen för distansarbete åtminstone till slutet av augusti i sina egna lokaler.

Tidigare införde Regionförvaltningsverket begränsningar för sammankomster, som också gäller Lappträsk. Samlingsgränsen är 10 personer inomhus och 50 utomhus. Antalet kan vara högre om säkerhetsgränserna faktiskt kan följas.

Det bör noteras att speciellt corona -varianten smittar extremt lätt, även utomhus och med kort exponering. Alla över 12 år rekommenderas att använda ansiktsmask när de rör sig på platser där det rör sig andra människor.

Vi håller infektionerna i Lappträsk fortfarande under kontroll genom våra egna handlingar.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun 2.8.2021