Info 2.3.2021

Lappträsk kommun följer med coronaläget och vidhåller sin strama linje gällande coronarestriktionerna

Nästa gång informerar vi om läget på fredagen.

Finlands regering berättade 25.2.2021 om de åtgärder med vilka man försöker förhindra att coronavirussituationen förvärras. Regeringen uppmanar nu kommunerna i Nyland att ta i bruk de allra strängaste åtgärderna som gäller i epidemins samhällsspridningsfas.

I Lappträsk kommun är största delen av de strängaste åtgärderna redan i bruk. Exempel på dessa är rekommendationen om att bära munskydd och rekommendationen om distansarbete, avbrytandet av hobbyverksamheten för vuxna och begräsningarna i användningen av offentliga lokaler. Dessutom har Lappträsk kommun fattat beslut om att avbryta all hobbyverksamhet i utrymmen som kommunen administrerar. Linjedragningen har varit strängare än på området för övrigt, men i linje med rekommendationer av pandemigruppen inom HUS område. Enligt rekommendationen skall även hobbyverksamhet för barn avbrytas.

– Lappträsk är en liten kommun med små personalresurser. Flera fall av Covid-19 eller ett flertal personer i karantän skulle snabbt medföra utmaningar gällande serviceproduktionen i vår lilla kommun, motiverar kommundirektör Tiina Heikka.

Ledningsgruppen fattade på måndagen beslut om att all hobbyverksamhet i utrymmen som kommunen förvaltar avbryts t.o.m. 8.3.2021, då vi ser hur det allt sämre läget i Nyland utvecklas och vilka åtgärder staten vidtar under veckan.

– Vi sammanträder nästa gång fredag 5.3.2021. Vi dryftar läget då och informerar mera på fredagen. Jag hoppas att kommuninvånarna fortsättningsvis följer restriktionerna eftersom den nya virusvarianten sprider dig snabbt även bland barn och unga, konstaterar kommundirektören.

– Tack vare strama restriktioner och kommuninvånarnas noggrannhet har vi kommit lindrigt undan. Det är skäl att fortsätta på samma linje.

– Ytterligare ber jag att det i alla företag som har kundbetjäning används munskydd. Kommunen får respons om företag där personalen inte använder munskydd, så jag vädjar på många kunders vägnar, konstaterar Heikka.

Samfund och privata personer uppmanas följa Regionförvaltningsverket i Södra Finlands föreläggande om att begränsa sammankomster med över sex personer och undvika privata tillställningar. Regionförvaltningsverket tillåter sammankomster med sex personer enbart om de är absolut nödvändiga, i övrigt rekommenderar regionförvaltningsverket eftertryckligt att alla fysiska sammankomster undviks. Det rekommenderas att möten ordnas på distans alltid när det är möjligt.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun överväger kommunens begränsningar och rekommendationer relaterade till rekommendationer och restriktioner utfärdade av Social- och hälsovårdsministeriet, Regionförvaltningsverket, pandemiarbetsgrupperna inom Institutet för hälsa och välfärd och HUS samt relaterade till Lappträsk kommuns verksamhetsomgivning.

– All hobbyverksamhet, offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är förbjudna i utrymmen som kommunen förvaltar åtminstone t.o.m. 8.3.2021.

– Hobbyverksamhet för under 20-åringar kan ordnas utomhus på områden som kommunen förvaltar beaktande av begränsningar och rekommendationer (max 10 personer inkl. ledare, masktvång för ledare)

– All hobbyverksamhet för över 20 -åringar i utrymmen som kommunen förvaltar är förbjuden, såväl inomhus som utomhus.

– Föreningar odyl. bör i sin verksamhet beakta Regionförvaltningsverkets rekommendationer och begränsningar.

– Kommunkansliet är stängt för kunder t.o.m. 28.3.2021

– Biblioteket betjänar på distans såsom för närvarande t.o.m. 28.3.2021.

Kom ihåg god handhygien, 2 meters säkerhetsavstånd och att använda ansiktsmasker.