Info 19.2.2021

De nuvarande begränsningarna och rekommendationerna som kommunen tidigare utgett gäller fortfarande t.o.m den 1.3.2021.

Den regionala samordningsgruppen i Nyland, huvudstadsregionens koordinationsgrupp och THL har gett rekommendationer till Regionförvaltningsverket om begränsningar för officiella tillställningar och allmänna sammankomster. Tillställningar med högst 6 personer är tillåtna istället för nuvarande 10 personer. Minskningar av personmängden anses nödvändiga för att begränsa det svåra epidemiläget och för att minska antalet sammankomster och möten. Av evenemang på upp till 6 personer bör endast de nödvändigaste ordnas, såsom lagstadgade bolagsstämmor och föreningsmöten, och vid dessa även på distans om det är möjligt. Regionförvaltningsverket fattar beslut om ärendet.

Lappträsk kommun förbereder att öppna hobbyaktiviteter för barn och ungdomar inomhus, eventuellt efter 1.3 om coronasituationen tillåter. Hobbyer för barn och ungdomar kommer inte att öppet öppnas. I Öppnandet sker i enlighet med strikta riktlinjer för hälsosäkerhet bl.a. beaktas gruppstorleksgränser.

Ledningsgruppen följer ständigt med epidemisituationen och om situationen förändras är vi snabbt redo att omvärdera de riktlinjer som gjorts.

Ett tryggt sportlov till Er Alla.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun