Info 10.1.2022

Fler restriktioner och rekommendationer i Lappträsk på grund av coronapandemin

 På grund av den förvärrade coronapandemin kommer ytterligare restriktioner och rekommendationer att träda i kraft i Lappträsk.

 • Alla offentliga evenemang och offentliga sammankomster inomhus är förbjudna genom ett beslut av regionförvaltningsverket i Södra Finland fram till den 31.1.2022. Obs: Kommunen rekommenderar även att privata evenemang inte ordnas. Privata sammankomster betyder också familjeevenemang. Som ett undantag från rekommendationen kan man anordna små privata sammankomster (högst fem personer som inte är familjemedlemmar). Det rekommenderas att alla möten minskas.
 • Biblioteken i Lappträsk är öppna, liksom de andra Helle-biblioteken, endast evenemangen har ställts in. Biblioteksverksamheten har organiserats på ett sådant sätt att säkerhetsavstånd kan upprätthållas. Följ bibliotekets webbsida och Facebook!
 • Ungdomsutrymmet Unkkan är stängt. De ledda hobbygrupperna för barn och ungdomar födda 2003 och senare fortsätter dock sin verksamhet. Ungdomsväsendet informerar inom sina egna kanaler om den fortsatta distansverksamheten, distansfilmklubben och annan liknande verksamhet på Discord. Sophia och uppsökare Make kan kontaktas via WhatsApp, Instagram, Snap och naturligtvis via telefonen.
 • Kommunens konditionssalar och idrottshallarna kommer att vara stängda. Kommunen rekommenderar att privata aktörer stänger sina respektive idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Konditionssalarnas stängningstid (28.12.2021-24.1.2022) kommer automatiskt att ersättas genom förlängning av den redan betalda användningstiden. Den användningsperiod som motsvarar stängningen kommer att läggas till i korten så snart vi öppnar konditionssalarna. Nyckeln kommer också att aktiveras för användarna när idrottsanläggningarna öppnas igen.
 • Kommunen kommer inte att tillhandahålla lokaler för fritidsaktiviteter för vuxna under stängningstiden förrän den 23.1.2022. Därför kommer t.ex. medborgarinstitutets turer att ställas in under stängningstiden.
 • Inga nya idrottsturer kan bokas för tillfället. Vi meddelar genast när tider kan bokas igen.
 • Kommunens personal fortsätter att använda ansiktsmasker och visir.
 • Användningen av ansiktsmasker för skolelever har utvidgats till att omfatta alla elever från årskurs 3 och uppåt. I skolskjutsar bär alla elever, oavsett ålder, ansiktsmask. Liksom tidigare skaffar kommunen ansiktsmaskerna till eleverna. Maskerna delas ut via skolorna.
 • Skolorna och daghemmen tar inte emot besökare för tillfället. Mer detaljerade instruktioner för skolor och daghem kommer att skickas till föräldrarna via Wilma. Föräldrarna uppmanas att aktivt följa med Wilma.
 • Användning av mun- och nässkydd rekommenderas fortfarande för alla personer som besöker kommunala verksamheter. Detta gäller t.ex. personer som för barn till eller hämtar barn på daghemmet samt kommunens personal när de besöker en annan anläggning än sin egen.
 • Arbetsgivarna rekommenderas att organisera distansarbete i alla arbeten där det är möjligt, även tillfälligt.
 • Om distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren instruerar om användning av ansiktsmask i alla arbetsområden, även om säkerhetsavstånd kan hållas. På arbetsplatserna bör måltiderna och kaffepauserna fördelas.

Ytterligare uppmärksamhet bör ägnas åt att minimera antalet kontakter, god handhygien och andra försiktighetsåtgärder.

Lappträsk kommun följer noggrant med situationen och kommer vid behov att ge ytterligare anvisningar.

Rekommendationerna och begränsningarna grundar sig på de riktlinjer som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningsverket i södra Finland och HUS-pandemiteamet.