INBJUDAN TILL PRESENTATION AV VÄGPLANEN PÅ INFORMATIONSNÄTET

Förbättring av riksväg 6 vid Pukaro, Lappträsk, vägplan

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) uppgör en vägplan för Förbättring riksväg 6 vid Pukaro, Lappträsk.

Vägplanens syfte är att förbättra anslutningsregleringarnas trafiksäkerhet och -flöde vid riksväg 6 och Koivistovägen anslutning.

Utkasten till vägplanen presenteras mellan 13.10. – 29.10.2021 på informationsnätet på adressen:

www.sitowise.com/fi/vt-6-pukaro-tiesuunnitelma.

Områdets invånare, markägare samt andra intressenter kan då bekanta sig med utkasten till vägplanen samt ge respons.

Åsikter och respons angående planen kan skickas via epost senast 29.10.2021 till adressen maija.carlstedt@sitowise.com. Vid behov kan man angående planen även ringa till personerna nedan 28.10.2021 mellan kl. 15.00 – 17.00.

NTM-centralen i Nyland hanterar de personuppgifter som behövs för uppgörandet av planen. Mer information om vägplaneringens datasekretesspraxis fås på webbsidans datasekretesspartition på adressen www.ely-keskus.fi/tietosuoja.

Inbjudan har publicerats på NTM-centralens informationsnät 7.10.2021 www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

För tilläggsinformation angående planen:

NTM-centralen i Nyland, projektchef Mira Aaltonen,

tfn 0295 026 290, mira.aaltonen@ely-keskus.fi

Sitowise Oy, projektchef Maija Carlstedt,

tfn. 040 139 3198, maija.carlstedt@sitowise.com

Lappträsk kommun, teknisk direktör Kristiina Tikkala,

tfn. 044 720 8652, kristiina.tikkala@lapinjarvi.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

www.ely.keskus.fi/uusimaa