Högstadieskolorna och gymnasierna övergår 12.4 till turvis när- och distansundervisning

  • Hobbyverksamheten för barn födda 2007 och äldre avbryts helt både inom- och utomhus till och med 25.4.2021. Handledd hobbyverksamheten för barn födda 2008 eller yngre fortgår som tidigare.
  • Grundskolans årskurser 7–9 och gymnasierna övergår till turvis när- och distansundervisning från och med 12.4.2021. Skolan informerar närmare om de praktiska arrangemangen. Inom grundskolan årskurs 1–6 ordnas utbildningen fortfarande som närundervisning.

De övriga kommunspecifika coronarestriktionerna fortsätter enligt tidigare beslut. Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.