Höga bakteriehalter i vattnet vid Lappträsk kyrkoby badstrand – simning rekommenderas inte

Borgå stad miljöhälsovården informerar 10.8.2018

Höga bakteriehalter i vattnet vid Lappträsk kyrkoby badstrand – simning rekommenderas inte

För närvarande rekommenderas inte att bada vid Lappräsk kyrkoby badstrand. I vattenprov tagna på 9.8.2018 vid Lappräsk kyrkoby badstrand har konstaterats höga halter av fekala bakterier.

I samband med provtagningen noterade man att det på stranden fanns rikligt med vitkindade gäss samt avföring från fåglar. Nya vattenprover kommer att tas för att följa upp vattnets kvalitet.

Information om provresultaten och om vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsidor

www.borga.fi/badvatten-> Övervakning av vattnets kvalitet vid stränder

Ytterligare information:

10.8.2018: tf.hälsoskyddsplanerare Juho Kutvonen, tfn 040 1685 599

från och med 13.8.2018: hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth, tfn 040 723 4121