Höga bakteriehalter i vattnet vid Lappträsk kyrkoby badstrand – simning rekommenderas inte

Miljöhälsovården i Borgå informerar 14.8.2019

Höga bakteriehalter i vattnet vid Lappträsk kyrkoby badstrand – simning rekommenderas inte

För närvarande rekommenderas inte att bada vid Lappräsk kyrkoby badstrand. I vattenprov tagna 13.8.2019 vid Lappräsk kyrkoby badstrand har konstaterats höga halter av fekala bakterier.

I samband med provtagningen noterade man att det på stranden fanns rikligt med gäss. På stranden förekommer fågelavföring. Lappträsk kommun putsar regelbundet bort avföring från simstranden. Nya vattenprover kommer att tas för att följa upp vattnets kvalitet.

Information om provresultaten och om vattnets badduglighet ges på miljöhälsovårdens webbsidor

www.porvoo.fi/veden-laadun-valvonta-yleisilla-uimarannoilla-ja-talviuintipaikoilla

Ytterligare information:

tf.hälsoskyddsplanerare Juho Kutvonen, tfn 040 1685 599