Ge din åsikt om den människoorienterade kommunens strategi

Ge din åsikt om den människoorienterade kommunens strategi

Bekanta dig med utkastet här !

 

Lappträsk kommun har beslutat att vara Finlands första människoorienterade kommun. I varje kommun bör det finnas en kommunstrategi, där riktlinjer dras över kommunens verksamhet och ekonomins allmänna målsättningar över en lång tidsperiod. Befrämjande av välmående, anordnande och produktion av tjänster, ägar- och personalpolitik, deltagnings- och påverkningsmöjligheter samt utvecklande av boendemiljön och områdets livskraft bör uppmärksammas i strategin.

 

Utkastet till Lappträsk kommuns nya strategi har utarbetats på basen av de för kommuninvånarna öppna arbetsverkstäderna, barn och åldringarnas konstarbetsverkstäder, strategienkäten och strategiseminariet. Målet är en lättläst och hållbar strategi, av vilken man snabbt får en uppfattning av den människoorienterade kommunens strategiska val. Strategin fungerar som riktlinje för mera detaljerade planer, målsättningar och budgeter.

 

Vi ber nu om kommuninvånarnas och personalen åsikt, samt utlåtande av kommunens organ om strategiutkastets innehåll.

Kommentera via den bifogade länken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen9GsSKi1OOes-Jyy6Ha_HOufA62yWR0VJ2NpNKeGomT_OMQ/viewform

eller per post:  Kommunstrategi/ planerare Inka Hell, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lapinjärvi,

senast 31.10.2016.

 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunstrategin på sitt sammanträde 19.11.2016.

Förverkligandet av strategin behandlas i samband med delårsrapporterna och boksluten. Strategin uppdateras inför varje fullmäktigeperiod.

 

Lappträsk – människoorienterad kommun 2020