Fullmäktige sammanträder 9.5.2019 kl.18.00 i Ungdomsföreningshuset Hemborg

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder torsdagen den 9.5.2019 med början kl. 18.00 i ungdomsföreningshuset Hemborg, Hopenbackavägen 10, 07850 Hindersby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 13.5.2019 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 2.5.2019
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande