Fullmäktige sammanträder 9.12.2015 kl.18.00 på Församlingshemmet

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 9.12.2015 med början kl. 18.00 på Församlingshemmet i Kapellby, Lappträskvägen 24 b, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..

Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 14.12.2015 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 2.12.2015
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.