Fullmäktige sammanträder 28.3.2018 kl.18.00 i Kirkonkylän koulus matsal

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 28.3.2018 med början kl. 18.00 i Kirkonkylän koulus matsal, Skolvägen 16, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende tisdagen 3.4.2018 i kommunkansliet kl. 09.00 – 16.00.

Lappträsk 21.3.2018
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande