Fullmäktige sammanträder 25.4.2018 kl.18.00 i Kirkonkylän koulus matsal

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 25.4.2018 med början kl. 18.00 i Kirkonkylän koulus matsal, Skolvägen 16, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 30.4.2018 i kommunkansliet kl. 09.00 – 14.00.

Lappträsk 18.4.2018
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande