Fullmäktige sammanträder 15.10.2014 kl.18.30, Kapellby skola

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 15.10.2014 med början kl. 18.30 i Kapellby skola, Lappträskvägen 45, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 20.10.2014 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 8.10.2014
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.