Fullmäktige i Lappträsk sammanträder 10.11.2021 med början kl.18.00. Plats: Kapellby skola, Lappträskvägen 45

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder 10.11.2021 med början kl.18.00. Plats: Kapellby skola, Lappträskvägen 45

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 10.11.2021 med början kl. 18.00.

Plats: Kapellby skola, Lappträskvägen 45.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.

Det justerade protokollet publiceras på kommunens webb-plats under tiden 15.11.2021-21.12.2021

Lappträsk 3.11.2021
Päivi Lempiö
Fullmäktiges ordförande