Fullmäktige sammanträder 11.11.2015 kl.18.30 på Fädersborg

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 11.11.2015 med början kl. 18.30 i Fädersborg, Harsbölevägen 191, 07870 Skinnarby. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 16.11.2015 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 4.11.2015
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.