Fullmäktige sammanträder 10.6.2015 kl.18.30 i församlingshemmet i Lappträsk

Kommunfullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen 10.6.2015 med början kl. 18.30 i församlingshemmet i Lappträsk, Lappträskvägen 24 B, 07800 Lappträsk. Möteskallelsen är till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats..
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 15.6.2015 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 3.6.2015
Christina Mickos
Kommunfullmäktiges ordf.