Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 27.1.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte.

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 27.1.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte. Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet strömmas via mötet. Länk till strömningen publiceras på kommunens webb-plats 27.1.2021.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webb-plats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 1.2-15.2.2021.