Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 25.8.2021 med början kl. 18.00

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 25.8.2021 med början kl. 18.00 i Civiltjänstcentralens auditorium, adress Sjökullavägen 97, 07810 Ingermansby. Mötet hålls som ett sk. hybridmöte, då en del av deltagarna är närvarande på mötesplatsen och en del deltar i mötet via elektronisk kontakt.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats. Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet strömmas på nätet. Länk till strömningen publiceras på kommunens webb-plats under onsdagen den 25.8.2021.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 30.8.2021-13.10.2021

Lappträsk 18.8.2021

Kim Jordas

Kommunstyrelsens ordförande