Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 24.3.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 24.3.2021 med början kl. 18.00 som Teams-möte.

I början av mötet presenterar planläggaren preliminära mål för ändringen av detaljplanen för Korsbro området.

Avvikande från normala mötesförfaranden är mötet inte öppet för allmänheten p.g.a. rådande smittorisk. Mötet strömmas via mötet. Länk till strömningen publiceras på kommunens webb-plats 24.3.2021.

Möteskallelsen är till påseende på kommunens webb-plats.

Det justerade protokollet är publicerat på kommunens webb-plats under tiden 29.3.2021-12.4.2021

 

Lappträsk 17.3.2021

Sauli Silfvast

Fullmäktiges ordförande