Företagarenkät 2021

Bästa företagare i Lappträsk!

Vi håller på att uppdatera Lappträsk kommuns strategi. Strategin är i kraft fyra år och definierar de stora frågorna i kommunen. Den människo-orienterade kommunstrategin är för tillfället i kraft.  Fullmäktige har som avsikt att godkänna den nya strategin vid sitt möte den 26.5.2021.

Som grund för den nya strategin och för utvecklingen av den lokala näringslivet ber vi dig att svara på enkäten för lappträskföretagare.

Du kan svara på enkäten här: Företagarenkät 2021