FÖR ANNORDNANDET AV OFFENTLIGA EVENEMANG OCH MÖTEN

På grund av covid-19-pandemin måste restriktioner för anordnandet av inomhus- och allmänna möten och regionala möten återinföras när pandemin eskalerar.

Det inomhusanläggningar som förvaltas av Lappträsk kommun kan samlas maksimalt upp till 20 personer inom följande områden: inomhusidrotter som används för lagidrotter, gruppidrotter, kontaktsporter och andra liknande sporter eller sporter samt gym och andra liknande inomhusidrottsanläggningar, körsångsverksamhet, amatörteater
eller anläggningar som används för andra liknande gruppaktiviteter. Beslutet gäller inte barn och unga under 18 år, verksamhet vid utbildningsanstalter, småbarnsutbildning, professionell idrott eller verksamhet som omfattas av privat- eller familjeliv. Detta beslut är i kraft tills den 31.12.2021.

Läs direktören för bildningsväsendets hela beslut här:

KIELTO JÄRJESTÄÄ YLEISÖTILAISUUKSIA JA YLEISIÄ KOKOUKSIA 03_12_2021 § 133 (1)