Fler begränsningar och rekommendationer på grund av coronapandemin i Lappträsk

På grund av den försämrade coronapandemisituationen kommer fler begränsningar och rekommendationer att träda i kraft i Lappträsk. Rekommendationerna och begränsningarna är i kraft till och med 18.12.2020.

 • Alla offentliga tillställningar inomhus och utomhus kommer att förbjudas av Regionalförvaltningsverket. Obs. Regionförvaltningsverkets beslut ges sannolikt denna vecka. Närmare information ges omgående, då beslutet sänts till kommunen. Förbudet träder i kraft med det samma.
 • Det rekommenderas att privata sammankomster inte hålls. En privat sammankomst betyder också familjetillställningar. Ett undantag från rekommendationen är att små (upp till 10 personer) minnesstunder som kan ordnas.
 • biblioteket övergår till hämttjänster och service ges på distans
 • ungdomsarbetet övergår till digiunkkan
 • konditionssalen och idrottshallerna stängs.
 • det rekommenderas att privata aktörer stänger liknande sport- och fritidutrymmen.
 • kommunen ger inte utrymmen för grupphobbyer till personer över 12 år. Det rekommenderas att privata aktörer agerar därefter. Om hobbyaktiviteter inte avbryts bör man ta hänsyn till social- och hälsovårdsministeriets instruktioner om att deltagare och de som hämtar barnen ska kunna undvika nära kontakt med varandra.
 • kommunen ger inte utrymmen för utbildningskurser för personer över 15 år.
 • kommunkansliet är stängt. Kunderna betjänas i huvudsak per e-post kunta@lapinjarvi.fi eller per telefon 019 510 860.
 • de tas ansiktsmasker och visir i bruk för personalen i daghemmets båda enheter och i lågstadieskolorna fr.o.m. 27.11.
 • de rekommenderas fortsättningsvis användning av ansiktsmasker för alla personer som besöker kommunens enheter. Det betyder t.ex. personer som hämtar och söker barn från daghemmet samt också kommunens egen personal när de besöker andra enheter än den egna.
 • de rekommenderas att arbetsgivare ordnar distansjobb inom alla arbetsuppgifter där det också tillfälligt är möjligt. Ifall distansjobb inte är en möjlighet, rekommenderas det att arbetsgivaren ger instruktioner att använda ansiktsmask i alla utrymmen, fast de finns möjlighet att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna bör man fördela lunch- och kaffepauser.
 • besök på äldreboende enheter sker enligt överenskommelse, endast 1 gäst åt gången/klient, men max 3/enhet. Helst inte samtidigt gäster från olika familjer. Personalen instruerar besökarna om noggrann hand- och hosthygien och förser dem med kirurisk ansiktsmask under besöket. Besökare bör hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter till klienten. Alltid när det är möjligt utförs besöken på verksamhetsenheten skillt i ett infektionsskyddsplanerat utrymme, där det är möjligt att ha skydd (plexiglas) mellan klienten och besökaren. Annars sker besöken i klientens eget rum, inte i gemensamma utrymmen. I enheten får besöken vara 30 minuter/gäst.

Fortfarande bör man ägna uppmärksamhet åt att minimera antalet kontakter, god handhygien och andra försiktighetsåtgärder.

Lappträsk kommun följer med läget och ger vid behov tilläggsdirektiv.

Rekommendationerna och begränsningarna baserar sig på linjerdragningar av Social- och hälsovårdsministeriet, Regionförvaltningsverket och HUS´s pandemigrupp.

Reducerade bereskapsledningsgruppen i Lappträsk kommun