Faktureringsadresserna ändras fr.o.m. 25.3.2013

Ibruktagande av e-fakturering i Lappträsk kommun

Lappträsk kommun börjar fr.o.m. 25.3.2013 ta emot inköpsfakturor som nätfakturor. Mottagning av nätfakturor gör behandlingen av inköpsfakturor snabbare och effektivare samt minskar möjligheterna till fel.

Våra nätadresser är:

Lappträsk kommun                                                              Lappträsk kommun / vattenverket
E-faktureringsadress: TE003702031353101                 E-faktureringsadress: TE003702031353102
Operatör: Tieto Oyj                                                                Operatör: Tieto Oyj
Förmedlarens beteckning:                                                  Förmedlarens beteckning:
003701011385 OKOYFIHH                                                   003701011385 OKOYFIHH

Tilläggsuppgifter om nätfaktureringen ger kundtjänsten hos er egen nätfakturaförmedlare. Styrning av e-fakturor mellan förmedlarna har beskrivits i Tiekes e-fakturaadresser (Verkkolaskuosoitteisto) http://verkkolasku.tieke.fi. Allmänna krav på fakturauppgifter finns på Skatteförvaltningens webbplats skatteförvaltningens direktiv www.skatt.fi


Pappersfakturor riktas till nya adresser

Ifall ni ännu inte har möjlighet att skicka nätfakturor ska pappersfakturor fr.o.m. 25.3.2013 skickas till adresserna nedan

Lappträsk kommun                                                             Lappträsk kommun / vattenverket
Serienr  16801821                                                               Serienr  16801839
PL 861                                                                                     PL 861
00019 SSC                                                                             00019 SSC

Obs! Serienumret specificerar kommunen/staden och enheten inom den. Det är viktigt att serienumret skrivs rätt i fakturans adressruta. Fakturor som skickas utan serienummer returneras till avsändaren. På samma faktura kan man inte fakturera upphandlingar till olika faktureringsadresser.

Till faktureringsadressen avsedd för pappersfakturor riktas endast fakturor. Eventuell annan post förmedlas inte vidare.

Då ni skickar pappersfakturor ber vi att ni, för att säkerställa fakturans optimala maskinella skanning och betalning på förfallodagen, beaktar särskilt följande faktorer:

  • Tillåtna fakturastorleken är A5 och A4, papprets vikt 70-120g/m²
  • Fakturan och dess bilagor ska postas i samma kuvert
  • Fakturans sidor ska vara enskilda (inte nitade, tejpade el.dyl.)
  • Fakturans utskriftskvalitet ska vara god
  • Fakturabilagor i annan storlek än A5 eller A4 ska skickas med fakturans referensnummer till Lappträsk kommun under adress Lappträsk kommun, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk

Ur fakturan bör framgå, att fakturan riktats till Lappträsk kommun. Dessutom ska fakturan ha specificerade uppgifter om till vilket kostnadsställe och/eller projekt fakturan tillhör samt beställarens namn eller annan av beställaren angiven beteckning med vilken fakturan kan riktas till rätt enhet för granskning. En faktura med bristfälliga uppgifter returneras till avsändaren.

Behandlingen av Lappträsk kommuns fakturor sköts av Kunnan Taitoa Oy. Tilläggsuppgifter om fakturornas behandling ger ostolaskut.lapinjarvi@taitoa.fi telefon 020 6109 280

Med samarbetshälsningar