Ett nytt innovativt bostadsområde till Lappträsk

Aalto-universitetet och Lappträsk kommun har tillsammans planerat ett nytt bostadsområde i Lappträsk.

På området kombineras traditionellt byggande i trä och nya lösningar för boende i kommunens människoorienterade anda.

Studerande vid Aalto-universitet har utarbetat två alternativa planer för markanvändning på fd Skogsforskningscentralens område invid träskets strand. Ett av alternativen kommer att utgöra grund för planläggningen på området. Enligt dagens planer kommer tomterna på området till försäljning år 2018.

Välkommen att höra mera om planeringen av det nya bostadsområdet och berätta din åsikt måndag 29.8.2016 med början kl. 18 i föreläsningssalen Sikala i civiltjänstcentralen, adress Sjökullavägen 79.  Nu kan du påverka ditt bostadsställe. Kaffeservering.