Den webbaserade tidsbokningen för coronavirusvaccinationer öppnades i Nyland – tidsbokningen för Lovisa och Lappträsk är inte ännu öppen

Lovisa stad meddelar 26.1.2021

Tidsbokningstjänsten för coronavirusvaccinationer har öppnats på adressen coronavaccinbokning.fi. Tjänsten är gemensam för kommunerna i Nyland och den fungerar enligt självbetjäningsprincipen. Vaccinationstiderna för Lovisa stad och Lappträsk kommun införs i tjänsten när tidtabellen blir klarare. Inledandet av massvaccinationerna beror på det när vi får tillräckligt med vacciner till Lovisa. 

 Syftet är att i år inleda massvaccinationerna av invånarna i Lovisa och Lappträsk med personer som fyllt 80 år och dem som är äldre än detta. 

 – Vi kan tyvärr inte ännu berätta tidpunkten för när massvaccinationerna inleds, i och med att vi inte har exakta uppgifter om leveranstidtabellerna för vaccinerna, berättar Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola. 

 För närvarande vaccineras det i Lovisa och i Lappträsk 80 år fyllda hemvårdsklienter. Vaccinationerna av klienter i kommunala och privata omsorgsenheter för äldre fortsätter också. Vaccineringsordningen baserar sig på Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar om ordningen för coronavirusvaccinationer

 Utöver den webbaserade tidsbokningen kommer vi i Lovisa dessutom att öppna ett separat telefonnummer för tidbokningar. Vi berättar på stadens webbtjänst och kanaler för sociala medier samt i de lokala medierna om tidsbokningen och vaccinationstidtabellen då uppgifterna blivit mer detaljerade. 

 Aktuella uppgifter om coronavirusvaccinationerna i Lovisa och Lappträsk finns på webbadressen loviisa.fi/sv/coronavaccination

 Ytterligare uppgifter för medierna: Lovisa stads ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25, marika.ylarakkola@loviisa.fi