Coronavaccinationerna har inletts för Lovisas och Lappträsk del

Coronavaccinationerna har inletts i de östnyländska kommunerna, vaccinationerna pågår åtminstone hela våren. Vaccinationerna genomförs enligt den nationella ordning som anges av THL. Tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland. Vaccinationstidtabellerna är riktgivande, noggrannare vaccineringstidtabeller görs upp vartefter vaccin blir tillgängligt.

Läs mera här

Massvaccinationerna kommer att inledas för 80 fyllda troligtvis i slutet av januari. Vi kommer att öppna ett skilt telefonnummer för tidsbeställning. Närmare information om tidsbeställning och vaccineringstidtabell hittas senare på stadens webbtjänst samt via lokalpressen.