Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta även grundfriska personer i ålder 60–64 år

Coronavaccinationerna för grundfriska personer i ålder 60–64 år inleds i Lovisa och Lappträsk. Tidsbeställningen öppnas 29.4.2021. Vaccinationen sker med Modernas vaccin.

I vaccinationstur just nu   

  • Personer som i år fyller 70 år och äldre (födda år 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.
  • Alla personer i ålder 65–69 år (födda år 1952–1956), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med AstraZenecas vaccin. Från och med maj kan även Moderna vaccin väljas, vi informerar närmare om detta senare.
  • Alla personer i ålder 60–64 år (födda år 1957–1961), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.
  • Personer i ålder 18–59 år (födda år 1962–2003, 18 år fyllda), som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Modernas vaccin.

För tillfället finns det lediga vaccinationstider för alla åldersgrupper som står i vaccinationstur!  

Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination