Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 19.4.2021

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning. Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret  0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Telefonnumret har en återuppringningstjänst.  

 I vaccinationstur står just nu

  • Personer som i år fyller 70 år och äldre (födda 1951 eller tidigare), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Moderna vaccin.
  • Alla personer i ålder 65–69 år (födda 1952–1956), såväl grundfriska personer samt personer som hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med AstraZeneca vaccin.
  • Personer i ålder 18–64 år (födda år 1957–2003, 18 år fyllda), som på grund av sin sjukdom hör till riskgrupper. Vaccineringen sker med Moderna vaccin.

Det finns lediga vaccinationstider både till vaccinationsstället i Lovisa och i  Lappträsk (situationen 19.4.2021).

Närmare information om vaccinationsordningen hittar du på THL:s webbplats under rubriken Vaccinationsordning och covid-19-sjukdomens riskgrupper:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/smitta-och-skydd-coronaviruset/vacciner-och-coronaviruset/vaccinationsordning-och-covid-19-sjukdomens-riskgrupper

Närmare information om vaccinationerna hittar du på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/coronavaccination.