Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 15.3.2021

Coronavaccinationer för invånare i Lovisa och Lappträsk fortsätter 15.3.2021.

Observera att vaccinationer ges enbart med tidsbeställning! Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Du kan även ringa numret 0444 555 360 vardagar klockan 8–16. Telefonnumret har en återuppringningstjänst.

Vecka 11 vaccineras personer födda 1952-2003 (18-69 år) som hör till riskgrupp 1.

Tyvärr kan vi inte ännu säga när vaccinationerna fortsätter för personer födda 1946 eller tidigare (75 år och äldre). Vi öppnar tidsbeställningen för denna åldersgrupp så fort vi får närmare besked om vaccinleveranser.

Personer i ålder 18-69 år – det finns lediga vaccinationstider vecka 11 både till vaccinationsstället i Lovisa och i Lappträsk (situationen 10.3.2021).

 

Vaccinationstur vecka 11

· Personer födda år 1952-2003 (18-69 år) med en sjukdom eller ett tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1). Till denna riskgrupp hör personer som genomgått

o organtransplantation eller stamcellstransplantation

och personer med

o cancersjukdom under aktiv behandling

o svår störning i immunförsvaret

o svår kronisk njursjukdom

o svår kronisk lungsjukdom

o läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

o Downs syndrom.

Närmare information om riskgrupperna finns på THL:s webbplats, vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination