Coronaexponering i Kirkonkylän koulu i Lappträsk – användning av ansiktsmask rekommenderas för alla elever under taxitransporterna

I Kirkonkylän koulu i Lappträsk har konstaterats coronaexponering. En klass och två medlemmar av personalen har försatts i karantän.

Hälsomyndigheterna kontaktar de utsatta personerna direkt och samtidigt har de utsatta personerna fått instruktioner om karantän. Om ingen kontakt har tagits har hälsomyndigheten bedömt att ingen exponering har skett.

Lappträsk kommun informerar separat om eventuella ytterligare exponeringar. Vi informerar vårdnadshavarna om särskilda arrangemang för skolan via Wilma.

För att skydda enskildas integritet lämnar Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna inte mer detaljerad information i frågan.

Lappträsk kommun och hälsovårdsmyndigheterna följer noga situationen. Vid behov reagerar vi snabbt om situationen förändras. Kommunen informerar om situationen förändras.

Ledningsgruppen i Lappträsk kommun har beslutat att rekommendera användning av masker i taxitransporter för alla elever i Lappträsk skolor från och med den 31.8.2021. Utdelning av masker sker i skolorna. Rekommendationen gäller tills vidare.

Lappträsk kommun