Chefen för äldreomsorgen har nytt verksamhetsutrymme

Chefen inom äldreomsorgen Tiia Gustavson har sitt verksamhetsutrymme i samma hus som hälsogården, (ingång samma som till fd. Nordea banken) Lappträskvägen 25. Utrymmet är centralt och nära all annan service och lätt att att komma till för äldre. Chefen för äldreomsorgen är anträffbar utan tidsbeställning tisdagar kl. 8-11 och andra tider enligt överenskommelse.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. till personer över 65 år

• servicehandledning

• rådgivning

• utreder behov av service

• beviljar hemvård och stödtjänster

• närståendevård

Chef för äldreomsorg

Tiia Gustavson

tiia.gustavson@lapinjarvi.fi