Bildningsväsendets understöd

Bildningsväsendets understöd Lappträsk kommun anslår följande understöd att sökas från bildningsnämnden senast 28.3.2018: • Verksamhetsunderstöd • Understöd för hembygdsarbete samt muséer Man kan även senast den 9.11.2018 kl. 14.00 mot … Läs mer

Kungörelse Husulabackens planutkast

Lappträsk kommuns Tekniska nämnd framlägger ett planutkast för Husulabackens område till påseende. Lappträsk kommuns Tekniska nämnd framlägger ett planutkast för Husulabackens (tidigare Metla) område till påseende. Planutkastet och det relaterade … Läs mer