Markområde i Labby till salu

Lappträsk kommun erbjuder ett 5,6 ha stort markområde, som omfattar 10 tomter, till salu i Labby i Lappträsk. Området säljs som en helhet. Närmare uppgifter om området hittas här. Tilläggsuppgifter ger kommundirektör Christian Sjöstrand, e-post förnamn.efternamn(at)lapinjarvi.fi eller tfn (019) 510 8628. Anbuden sänds i slutet kuvert till Lappträsk kommun, kommunstyrelsen, Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk. … Läs merMarkområde i Labby till salu

Sommararbetsplatsstöd för företag

  kan sökas senast 17.6.2011. Företag, föreningar och lantbruksföretagare med Lappträsk som hemort kan ansöka om stöd för sysselsättande av ungdomar under sommaren. Ansökningarna behandlas i den ordningsföljd de tillställs kommunen. Stödet är 170 €/sysselsatt ungdom. Kommunen har reserverat anslag för stödande av att tio ungdomar sysselsätts. Noggrannare uppgifter gällande villkor för ansökning av stöd … Läs merSommararbetsplatsstöd för företag

Ansök om sommararbete senast 31.3.2011

Tekniska väsendet anställer nio unga för sommararbete under en månad sommaren 2011. I arbetsuppgifterna ingår underhåll av parker och övriga grönområden, lön 800 €/månad. En av arbetsplatserna finns i Porlom. Kommunen anställer dessutom en ungdom för tre månader främst för underhåll av idrottsparken, simstranden och grönområden. Skriftliga ansökningar sänds till Lappträsk kommun/Tekniska kansliet, Lappträskvägen 20 … Läs merAnsök om sommararbete senast 31.3.2011

Anmälning till skolorna 2017-2018.

SKOLA OCH FÖRSKOLA Inskrivning av nya elever till den grundläggande utbildningen i Lappträsk sker senast 3.3.2017. Inskrivningen till grundskolans första klass gäller barn födda år 2010 eller tidigare som fått uppskov. Inskrivningen till förskolan gäller barn födda år 2011. Vårdnadshavare till barn som börjar förskolan och första årskursen får meddelande hem om när läroplikten börjar … Läs merAnmälning till skolorna 2017-2018.

Anhållan om understöd och grundförbättring av enskilda vägar

  LAPPTRÄSK KOMMUN ANHÅLLAN OM UNDERSTÖD OCH GRUNFÖRBÄTTRING Kommunens understöd för underhåll av enskilda vägar kan ansökas senast 31.3.2011. Till skriftliga ansökningarna bör bifogas bokslut för år 2010 och revisorernas utlåtande samt protokollsutdrag ,av vilket val av funktionärer framgår. Kommunens understöd för grundförbättring av enskilda vägar för åren 2012 kan ansökas senast den 30.6.2011. Till … Läs merAnhållan om understöd och grundförbättring av enskilda vägar

TÄVLING FÖR SKOLELEVER GÄLLANDE PLANERING AV T-SKJORTA

ALLA MED OCH PLANERA! Lappträsk kommun kungör en tävlig för alla skolor i kommunen. Tävlingen går ut på att planera en teckning av en T-skjorta. Motivet är ”Flyt för Lappträsk”. Sponsorer är Lappträsk kommun samt närings- och utvecklingsväsendet. Kommunens nya image syns redan delvis på kommunens webb-plats och bl.a. på kuvert. De tre bästa arbetena/planerna … Läs merTÄVLING FÖR SKOLELEVER GÄLLANDE PLANERING AV T-SKJORTA

Silvertrissan och kommunmästerskap i skidning

Silvertrissan hålls torsdagen 7.2.2013 kl. 18.30 i terrängen på Korsmalm. Fri stil, klasserna 4-16år.Anmälningar ½ timme före tävlingen börjar. För arrangemanget svarar Lukko/Lif. Kommunmästerskap i skidning hålls torsdagen 14.2.2013 kl. 18.30 i terrängen på Korsmalm. Fri stil. Anmälningar ½ timme före tävlingen börjar. För arrangemanget svarar Lukko/Lif. Bildningsnämnden i Lappträsk kommun  

Reparations- och energiunderstöd för reparation av bostäder år 2011 anslås att sökas senast 8.4.2011. 

Reparationsunderstöd kan ansökas för bl.a. följande åtgärder:– reparation av bostäder för åldringar och handikappade – för förbättring av hushållsavloppsvattensystem för fastigheter– energiunderstöd för småhus– övriga energi understöd – för åtgärder gällande undanröjande av sanitära olägenheter (kontinuerlig ansökningstid) Ansökningsblanketter och tilläggsinformation fås av byggnadsinspektören tel. (019) 510 8640 och Statens bostadsfonds webbplats www.ara.fi. Lappträsk 25.1.2011 Kommunstyrelsen