TimberNisse

Skogshuggararbeten såsom trädfällning, röjsågsarbeten och plantering.
Jag utför också beskärning av äppelträd och häckklippning. TimberNisse erbjuder även arboristtjänster. Till arboristtjänsterna ingår bl.a.
plantering av träd, skötsel- och strukturbeskärning av olika ålders träd, konditionsgranskning av träd och fällning av krävande gårdsträd.