Goda resultat för Lappträsk i Finlands företagares Kommunbarometer

 

Enligt företagare är Lappträsk bland de bästa i Nyland

Lappträsk kommun har fått mycket goda resultat i Finlands Företagares Kommunbarometer, och rankas inom alla områden bland de tio bästa kommunerna i Nyland. Lappträsk och Mörskom stod ut i Kommunbarometern från kommunerna i östra Nyland med tydligt bättre resultat.

Baserat på svaren från företagare var Lappträsk femte i Nyland när det gäller den övergripande bedömningen av affärspolitiken. I den kommunala upphandlingspolitiken var Lappträsk den tredje bästa kommunen i Nyland. Lappträsk kom på fjärde plats i Nyland när det gäller entreprenörskap i kommunalt beslutsfattande.

– Dessa resultat känns riktigt bra, för Lappträsk har arbetat hårt inom näringslivspolitiken för att stödja företagare, säger kommundirektör Tiina Heikka.

– Jag är också glad över de goda resultaten i Mörskom. Det berättar om att vi i små kommuner kan betjäna företagare effektivt och entreprenörsfullt, berömmer Heikka grannkommunen.

Inom företagstjänster kom Lappträsk på sjunde plats i Nyland och Lappträsk rankades på sjätte plats i Nyland när det gäller frågan om affärspolitikens roll i kommunen.

När det gäller infrastruktur kom Lappträsk på sjunde plats i Nyland och åttonde plats när det gäller utbildning och färdigheter.

– Vi fortsätter att förbättra inom alla områden. Faktumet att en näringslivssekreterare har börjat arbeta i kommunen är till exempel en tydlig satsning på företag, säger kommundirektören.

– Tack till entreprenörerna för de goda utvärderingarna, samarbetet kommer att fortsätta i god anda, tackar Heikka.