Blankett för tomtreservering

Byggnadslov skall ansökas under tiden som reserveringen är i kraft. Arrendekontraktet uppgörs då anhållan om byggnadslovet lämnats till Byggnadsinspektionsbyrån i Lovisa. Tekniska centralen, PB 11, 07901 LOVISA. Då byggnadsarbetet kommit igång kan man köpa tomten.

Före tomtreserveringen lönar det sej att ta kontakt med byggnadsinspektören för att försäkra sig om villkoren för byggnadslovet på ifrågavarande tomt. Behandlingstiden för byggnadslovet är två månader. Lovärenden byggnadsinspektör Pekka Poittinen tel. 050 382 7551 eller Rolf Weckman tel. 0400 778 705 Byggnadstillsyn, Lovisa

Jag/vi önskar, att få reservera:egnahemstomt för att bygga ett egnahemshus. industritomt för att bygga en industribyggnad

EgnahemstomtIndustritomt