Bildningsväsendet informerar: Medborgarinstitutet återupptar sin verksamhet från och med februari

Medborgarinstitutet återgår till närundervisning fr.o.m. 1.2. 2022. En del av hobbyanläggningarna är fortfarande stängda, varför inomhussport, dans och körsång drar igång först 8.2. ifall inga nya restriktiva åtgärder uppräthålls.

För mer information:
Kundservice: 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi
Förfrågningar och allmän information: lovmi@loviisa.fi