BILDNINGSBYRÅN MEDDELAR 10.8.2021

Utbildnings- och kulturministeriet och Institutionen för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat rekommendationerna för organisering av förskoleundervisning, grundutbildning, utbildning på andra stadiet och högre utbildning under Corona epidemin. På basen av dessa rekommendationer förbereder vi oss i Lappträsk inför höstterminen med samma hälsosäkra metoder som tidigare: set ses till att god hygien och ventilation av utrymmena säkerställs i skolor och dagis, onödiga nära kontakter undviks och undervisningen i anläggningarna är ordnade så rymligt som möjlig. Med symptom bör du inte delta i småbarnsfostran eller grundutbildningen. Ansiktsmasker rekommenderas att användas i enlighet med rekommendationerna från THL och lokala myndigheter. Kommunen ger information om koronainstruktioner och rekommendationer på kommunens webbplats. Dessutom informerar skolorna och dagiset vårdnadshavarna direkt via Wilma. Det gemensamma målet är att minska infektioner och minimera potentiella exponeringssituationer.

 

Skolstarten

Skolorna startar i Lappträsk måndagen den 16 augusti 2021 kl. 9.00. Förskolan och grundskolan påbörjas som närundervisning på normalt sätt. Skolornas information till hemmen sköts via Wilma. Lappträsk kommun beslutar om när- och distansundervisning på basen av beslut som fattas enligt smittskyddslagen. Enligt smittskyddslagen kan beslut om särskilda undervisningsarrangemang fattas för enskilda elever om eleven är i karantän eller om eleven har smittats av coronavirus. Vid behov görs besluten enskilt för hela klasser, skolvis baserat på smittskyddslagen. Bildningsbyrån arbetar i nära samarbete med både vårdnadshavare och lokala hälsomyndigheter.

Den lokala föreningen för Mannerheim barnskyddsförbund (MLL) organiserar skyddsvägsövervakningen i år när skolor börjar. För att anmäla dig frivillig att delta i skyddsvägsövervakningen kontakta rektor Ann-Mari Koivula (förnamn.efternamn@lapinjarvi.fi)

 

Skolskjutsar

Bildningsnämnden har uppdaterat de nya principerna för skolskjutsar. Principerna gäller från början av det nya läsåret. Principerna för att organisera skolskjutsar sammanställs i en skolskjutsguide. En uppdaterad skoltransportguide hittar du här. 

Om en elevs skolresa överstiger tre kilometer i årskurs 0–3 eller fem kilometer i årskurs 4-6 har eleven automatiskt rätt till gratis skolskjuts. Vårdnadshavarna behöver då inte ansöka separat, om transport. Om vårdnadshavaren anser att eleven behöver skolskjuts utifrån farlig eller tung väg eller om vårdnadshavaren inte är nöjd med arrangemangen (t.ex. upphämtningsplats), måste vårdnadshavaren ansöka om rätt till skolskjuts eller söka ändring med en separat ansökan. Ansökan kommer att skickas till bildningsdirektören via e-post.

Kommunen övervakar kvaliteten och genomförandet av skolskjutsar under kontraktstiden. Kommunen har definierat en kontaktperson som föräldrar och skolbilförare kan kontakta. Kontaktpersonen kommer att meddelas vårdnadshavarna via Wilma varje läsår.