Utbildningsunderstöd

 

Understödet är avsett för föreningens utbildningskostnader då föreningen utbildar funktionärer såsom tränare, ledare, domare, aktörer, ordförande, sekreterare, banmästare, tekniska experter m.fl., vilka för föreningens verksamhet är väsentliga funktionärer. Understödet kan beviljas enligt godkända kostnader mot kvittenser bl.a. för:

­ Föreningens egna utbildningsverksamhet på egen ort och då ersätts föreläsningsarvoden och reseersättningar för utomstående föreläsare samt för utbildningsmaterial. Understöd för deltagarnas reseersättning beviljas inte.

­ Utbildningen/kursen som ordnas ska ha en tydlig prägel av utbildning/kurs. I det fastställda och utförda programmet ska minst hälften innehålla undervisning och handledning som ingår i kursen. Verksamhet i övningssyfte godkänns inte som undervisning.

Ansökan om understöd