Upphandlings-/reparationsunderstöd

 

Upphandlings- och reprationsunderstöd beviljas för materialkostnader och kostnader för köp av förnödenheter till föreningar och för reparation av föreningshus. Ersättningar för arbete godkänns inte. Understödet fördelas enligt godkända kostnader mot kvittenser.

Ansökan om understöd