Talkounderstöd

Talkounderstödet är avsett för främjande av talkoarbete i byarna d.v.s. för mindre byggprojekt och projekt för förbättrande av miljön i byarna. Rapport över talkoarbetet ska lämnas in och där ska framgå talkoarbetets omfattning och övriga kostnader. Minst 50 % av slutsumman ska vara talkoarbete. Kalkylerade priset på en talkoarbetstimme för en person är 8 €/h. Understödet fördelas enligt godkända talkotimmar mot ett undertecknat talkoprotokoll.

Ansökan om understöd

Bilaga till ansökan om talkounderstöd