Premieringsregler inom idrott och kultur

PREMIERING AV ÅRETS IDROTTARE, ÅRETS UNGDOMSIDROTTARE, KULTURPERSON OCH ÅRETS ELDSJÄL

1 § Bildningsnämnden premierar årligen mottagarna av årets idrottare, årets ungdomsidrottare, kulturperson och årets eldsjäl.

2 § Pristagaren ska ha varit skriven i Lappträsk 1.1 av året då priset utdelas.

3 § En skriftlig framställning av idrottsförening, förening eller kommuninvånare inlämnas.

4 § Pristagaren måste följa Finlands Antidopingkommitté ADT RF:s stadganden.

5 § Om personen som väljs till årets idrottare är under 18 år väljs inte skilt årets ungdomsidrottare.

6 § Årets idrottare premieras med ett stipendium på 200 €. Årets unga idrottare premieras med ett årskort till konditionssalen.

7 § Erkännandet av Årets Eldsjäl betonar betydelsen av konditionsidrott, hälsomotion samt av en hälsosam livsstil. PHLU ger kostnadsfritt en medalj och ett diplom. Premieringskriterier är bl.a. exemplarisk skötsel av sin egen kondition, samt att personen med sin egen verksamhet främjar kommun invånarnas motionsmöjligheter.

8 § Bildningsnämnden premierar enligt övervägande ett kulturpris, som ett erkännande för betydande förtjänster för kultur och kulturlivet i Lappträsk. Årets kulturperson premieras med ett stipendium på 200€.