Kommunalvalet 2021

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. Till fullmäktige i Lappträsk väljs 21 ledamöter.

Valbar till kommunens fullmäktige är en person som har kommunen som hemkommun och har rösträtt i kommunalval i någon kommun och inte står under förmynderskap.

Bestämmelser om begränsningar för valbarhet finns i 72 § i kommunallagen.

Vid kommunalval kan kandidater ställas upp av:

1) partier som införts i partiregistret

2) röstberättigade som har bildat en valmansförening

Inlämnande av kandidatansökan

Partier och valmansföreningar har lämnat  in sina kandidatlistor (kandidatansökan) till kommunens centralvalnämnd den 9 mars 2021 (den 40 dagen före valdagen) före klockan 16.

Kandidatlistorna kan kompletteras t o m 4.5.2021.

Rösträtt

Röstberättigad vid kommunalval är varje medborgare som senast på valdagen fyller 18 år, som är

a) finsk medborgare och medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen samt isländska och norska medborgare vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen eller

b) annan utlänning vars hemkommun ifrågavarande kommun är enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen om de vid nämnda tidpunkt har haft hemkommun i Finland i två år eller

c) personer som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation samt som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är bosatta i kommunen vid utgången av den 51 dagen före valdagen förutsatt att uppgifter om personen på hans eller hennes begäran har registrerats i befolkningsdatasystemet och att han eller hon skriftligen senast den 52 dagen före valdagen har underrättat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om sin önskan att utöva sin rösträtt vid kommunalvalet.

Röstning

Den röstberättigade kan fritt välja att rösta endera på förhand eller på valdagen. Den röstberättigade kan rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. På själva valdagen får den röstberättigade rösta endast i den vallokal som anges på den anmälan om rösträtt som den röstberättigade fått. Förhandsröstningen i Lappträsk kommun ordnas på kommungården i Lappträsk enligt följande

ons 26.5. kl. 9 – 16

to 27.5. kl .9 – 16

fre 28.5. kl. 9 – 14

lö 29.5. kl. 10 – 14

sö 30.5. kl. 10 – 14

må 31.5. kl. 9 – 17

ti 1.6. kl. 9 – 16

ons 2.6. kl. 9 – 16

to 3.6. kl. 9 – 16

fre 4.6. kl. 9 – 14

lö 5.6. kl. 10 – 14

sö 6.6. kl. 10 – 14

må 7.6. kl. 9 – 17

ti 8.6. kl. 9 – 16

 

Den egentliga valdagen är söndagen 13.6.2021. Vallokalerna är öppna mellan klockan 9 och 20 och röstningsområden och platser är enligt följande

 

Lappträsk södra röstningsområde                  F.d. brandstationen i Hindersby

Lappträsk mellersta röstningsområde           Lappträsk kommungård

Lappträsk västra röstningsområde                 Färdighetshuset i Porlom

Lappträsk norra röstningsområde                  Pockar ungdomsföreningslokal

Tilläggsuppgifter i valfrågor finns på justitieministeriets officiella valsidor på adressen https://vaalit.fi/sv

Centralvalnämnden i Lappträsk kommun

Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk

centralvalnämndens sekreterare Susanne Sjöblom

tfn 040 577 5336, e-post fornamn.efternamn(at)lapinjarvi.fi